Welkom bij Nellestein Online.
De onafhankelijke en particuliere site van en voor Nellesteiners
De Nuttige Pagina
Algemeen, veiligheid en gezondheid
Alarm
Ambulance
AMC algemeen
AMC eerste harthulp
Brandweer
Gezondheidscentrum Nellestein  - internetsite
Tandheelkunde Nellestein - http://www.tandheelkundenellestein.nl/
Buiten kantooruren: doktersdienst
GG & GD
Politie, centraal nummer (geen spoed).
Politie, milieu
Politie, buurtregisseur
ad.broeders@amsterdam.politie.nl
Stadsdeelkantoor Algemeen
Anton de Komplein 150, 1102 CW Amsterdam Zuidoost
info@zuidoost.amsterdam.nl
Routebeschrijving: www.zuidoost.amsterdam.nl

Bewonersvereniging Nellestein:
Bewonersvereniging Nellestein
Contactadres: Postbus 23637, 1100 AC Amsterdam
Info@bvnellestein

Commissies:
Nutstuinen. Corinne Veerman, corinne.veerman@planet.nl.
Woonomgeving. Mirjam Toorman. toormanm@hetnet.nl
Huurdersbelangen. Flora te Riet

VvE Diensten Nederland                                          
vvebelang.nl - info voor eigenaren van appartementen

Wonen
Amsta Nellestein
Minibus/Stadsmobiel 55 +
Fijnmazig openbaar vervoer in Amsterdam zuidoost
Koopwoningen Immo Group, De Boer Hartog Hooft  
of ERA Van de Steege                                                             
Vesteda, huurderszaken
Vesteda klachtenlijn Woongalerie, storing@vesteda.com
Vesteda Management
Rochdale.
Loodgieter: Rob Loggen

Meldpunten/storingen
Meldpunt Openbare Ruimte Zuidoost (via Centrale Stad)
Peter Larooi, SDZO Wijkopzichter /Toezichthouder Beheer
Groengebied Amstelland 
Kabel TV UPC- storingen
Gas-en-lichtstoringen
Water storingen (Waternet)
Openbare verlichting (Dienst IVV)
Klachten schoonmaakbedrijf: noella@lubke.nl of tel. 06-51613755

Scholen/Kinderopvang.
Na-schoolse opvang Partou 
Openbare (Dalton) basisschool Nellestein
www.Nellestein.nl
Kinderdagverblijf Mops
Prof. dr. I.C. van Houteschool voor geïntegreerd speciaal onderwijs.

Verenigingen/Actiegroepen
Zeilvereniging
Kanovereniging. Peter Maas
Surfvereniging. P.C. Biezen 
AGG, e-mail: aggpost@xs4all.nl

Terug naar de Homepage
Terug naar Nieuw
Rookmelders in Vesteda woningen.
Herhaaldelijk verneem ik van mijn buren dat zij een schel piep geluid te horen krijgen. Sommige van mijn buren dachten dat er iets technisch niet klopte, iets in de meterkast of de huisdeurbel. Of dat er iets aan de hand is met hun huisdier. U hoeft daarover Vesteda niet te bellen.
Na ongeveer 1 jaar dient de batterij (blokje 9 volt) in de rookmelder te worden vervangen. Dat is de reden waarom u een schel piep geluid hoort.
Rob Moens
GROF VUIL (2010)

Alleen in de nacht van zondag op maandag buiten zetten:

Stadsdeel Zuidoost heeft een telefonisch meldpunt voor
bewoners en instanties die:
• ernstige en voortdurende burenoverlast hebben in de vorm van lawaai, stank, vervuiling of agressie;
• bezorgd zijn over buurtbewoners die mogelijk hulp nodig hebben, maar (nog) niet krijgen; vaak gaat het om mensen met psychiatrische problemen die verkommeren.
Wat gebeurt er met uw melding?
De coördinator van het meldpunt verzamelt alle benodigde gegevens om uw overlastklacht of zorgmelding met de politie en GGD te bespreken. Ook wordt contact met de verhuurder opgenomen. Politie en GGD doen een eerste onderzoek ter plekke. Vervolgens worden afspraken gemaakt om tot een oplossing te komen. De coördinator bewaakt de afhandeling van deze afspraken en onderhoudt de contacten die hiervoor nodig zijn. Ook met u wordt
contact onderhouden, waarbij u advies krijgt over wat te doen met toekomstige overlastklachten en zorgelijke situaties.
Over de werkwijze, samenwerking, registratie en afronding van de overlastklacht of zorgmelding zijn onderling afspraken gemaakt. Het meldpunt werkt conform de Wet
Bescherming Persoonsgegevens. Met alle meldingen wordt vertrouwelijk omgegaan.
Voor iedereen die zich realiseert dat er wel eens wat mis kan gaan.
Heel veel mensen hebben tegenwoordig een mobiele telefoon bij zich, maar als hen iets overkomt is het erg lastig om via de adressenlijst in het apparaat uit te zoeken wie er het eerst gewaarschuwd moet worden.
Als iedereen in zijn GSM een adres creëert onder de naam "ICE" (=In Case of Emergency), dan is dat probleem opgelost
Onder deze naam sla je het telefoonnummer op van de persoon die als eerste of tweede gebeld moet worden in geval van nood.

IS ONDERTUSSEN AL INTERNATIONAAL ERKEND ALS AFKORTING

Vanaf dan weten politie, ambulance personeel, de dokter, enz... Steeds wie ze moeten benaderen.

Indien u verschillende nummers wilt opslaan, maak dan gebruik van de namen ICE1, ICE2, ICE3,...

't Is makkelijk te realiseren, kost niets en kan zeker een verschil maken als het snel moet gaan.

Creëer nu meteen een ICE-adres met telefoonnummer in je GSM, geef deze informatie door naar zoveel mogelijk personen, dan zal deze naam bekend en gebruikt kunnen worden.
Belastingadviseur
Het BelastingKantoor Bohan (BKB),
uit Liendenhof is overgenomen door

Drs. N.G.E. Bohan
Viscontistraat 51
1325 SE Almere
036-52 92 343
n.bohan@planet.nl

De heer Bohan werkt - net zoals zijn overleden vader - ook voor bewoners uit Nellestein.
Openingstijden afdeling Burgerzaken stadsdeel Zuidoost

maandag 08.30-15.00 uur
dinsdag 08.30-15.00 uur
woensdag 08.30-15.00 uur
donderdag 13.00-19.00 uur *
vrijdag 08.30-15.00 uur

* Tijdens de avondopenstelling is de Burgerlijke Stand gesloten en de aanvraag van paspoort, bijschrijving kind in paspoort, Nederlandse Identiteitskaart, en rijbewijs alleen mogelijk op afspraak. 

Voor de Burgerlijke Stand moet u gedurende bovenstaande openingstijden, m.u.v. geboorte-, overlijdensaangifte en het aanvragen van een uittreksel/afschrift van de Burgerlijke Stand altijd een afspraak maken. Dit is mogelijk bij het telefonisch spreekuur Burgerlijke Stand, maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 12.00 uur, telefoon 14020

Het is mogelijk om voor bijna alle producten en diensten van de afdeling Burgerzaken een afspraak te maken. Maakt u een afspraak dan bent u sneller aan de beurt. Het maken van een afspraak is tijdens kantooruren mogelijk bij de receptie van het stadsdeel of via ons telefonisch contact center:
telefoon 14020
Naar Teletekst voor het laatste Nieuws, Sport, TV gids,Weer.
Inhoud:
Herhaalrecept nodig?
Dat kan tegenwoordig via internet!
Kijk op de site van Gezondheidscentrum Nellestein en klik op Herhaalrecepten.
Je moet je even per mail registreren en voortaan geen loopje meer naar de praktijk!

Ophalen van medicijnen
Elke werkdag kunnen medicijnen worden opgehaaald bij Gezondheidscentrum Nellestein tussen 4 en 5 uur (16 en 17 uur). Er is een speciale balie van de Apotheek Reigersbos.
Herhaalrecepten ingediend voor 11 uur kunnen twee dagen later worden opgehaald.
Naar boven
Naar boven
Naar boven
Naar boven
Naar boven
Naar boven
Naar boven
Naar boven
Naar boven
Naar boven
BEREIKBAARHEID NELLESTEIN
Deze informatie is bedoeld voor nieuwkomers en voor personen van buiten de wijk. Voor de informatie klik HIER.
Juridische hulpverlening bij arbeids- en sociaal zekerheidsrecht en huurrecht.

Ik heb een langdurige specialisatie op het gebied van arbeidsrecht, sociaal verzekeringsrecht en huurrecht.

Arbeidsrecht
Bent u ontslagen, heeft u een conflict met uw werkgever of werknemer of heeft u vragen over arbeidsvoorwaarden of de gevolgen van ziekte? Het arbeidsrecht regelt de juridische verhouding tussen de werknemer en de werkgever. Het kan daarbij gaan om de inhoud van uw (tijdelijke) baan, loon en andere vergoedingen, vakantie- en vrije tijd of de manier waarop u en/of uw werkgever de werkrelatie op een goede manier kunnen/willen beeindigen.

Sociaal verzekeringsrecht
Werd u een aanvraag om een uitkering geweigerd of werd de uitkering stopgezet of kreeg u een maatregel opgelegd? Het sociaal verzekeringsrecht regelt de rechten en plichten van werknemers en werkgevers met betrekking tot ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkeloosheid.

Huurrecht
Hierbij kan het gaan om onderhoudsklachten, overlast van buren of het teveel betalen van huur.
Mijn aanpak
Op welk gebied het probleem nu ligt, samen met u beoordeel ik hoe u het best kunt worden geholpen. Zonodig voer ik namens u een procedure bij de rechter of een andere instantie.

Maria Westra
Maldenhof 323
1106 EK Amsterdam
020-6916198
mariawestra@hetnet.nl
Naar boven
REGLEMENT 1-UURS ONTHEFFING NELLESTEIN
Naar boven
Ook elektrische apparaten nooit bij de ondergrondse container.

Een oude televisie, stofzuiger of broodrooster hoort niet op straat bij de container te staan. Het is geen gezicht en het maakt de container voor anderen slecht toegankelijk. Ook het legen van de container wordt hierdoor heel lastig. Kleine elektrische apparaten die u weg doet, horen ook niet in de container thuis. Dat is zonde, want meer dan 80% kan opnieuw gebruikt worden.
Er zijn verschillende manieren om er op een goede manier vanaf te komen:
Kijk op www.afval.amsterdam.nl
Links naar:

WMO adviesraad Amsterdam Zuidoost
Loket Zorg en Samenleven
(Huis)Schilder aanbevolen door Nellesteiner
0294 481 126 - 06 54 29 73 14
www.patrickdeschilder.nl
Nieuwe website La Vivre Thuiszorg
Het heeft even geduurd maar La Vivre thuiszorg heeft  een nieuwe website waar u beter en sneller kunt zien wat wij aanbieden.
De website is nog steeds www.lavivrethuiszorg.nl
En ook via de website kunt U contact met ons opnemen .

Met vriendelijke groeten
team La Vivre thuiszorg
Telefoon
112
555 55 55
566 91 11
566 57 00
555 65 55
088-299 2050
088-299 2055
088 - 0030600
555 59 11
0900 88 44
25 25 000
0900 88 44

14 020
697 61 39

697 12 19
697 61 39
697 52 17

070-307 69 69
0900 – 20 20 510


311 64 44
691 47 03
024-38 20000
540 55 30
400 28 14
524 69 00
0800 837 8332
524 69 00
569 40 00
06-41551773


14 020
06-21287075
4965656
0900 1580
0800 9009
0800 9394
14 020
0297 524264


697 90 82
696 45 63

609 08 80
697 45 06


691 66 97
697 96 55
690 78 64

Glazenwasser
Laplijn Glazenwasserij, Ruud van Leeuwen,  06-45700319.

Heeft in de wijk gewoond en komt hier nog steeds tot tevredenheid van de bewoners.
Bekendmakingen vanuit Stadsdeel Zuidoost

Vanuit Stadsdeel Zuidoost werd gebruikt gemaakt van het weekblad De Echo voor alle bekendmakingen.
Vanaf 1 januari 2011 doet men dit niet meer en worden zaken wekelijks bekend gemaakt via hun eigen site.

Om deze bekendmakingen in te zien klik HIER
7/1/2011
Hulp bij het schoon opleveren van een woning

Soms hoor je van mensen hoe ze in hemelsnaam een woning schoon moeten opleveren na het overlijden van familie of vrienden of misschien wel bij een verhuizing. Vanmiddag zag ik zo'n bedrijfje bezig bij Liendenhof 34.

Neem dan eens kontakt op met: werk in opdracht
http://www.werkinopdracht.eu/wio/index.php

of: www.snelontruiming.nl
Rob Moens
23/2/2011
Bestrijding mos / groene aanslag

Twee keer per jaar komt Cees bij ons langs, om het terras en balkon milieu vriendelijk te behandelen, zodat het mosvrij blijft. Dit contact is ontstaan via een buurvrouw/vriendin. Misschien hebben meer Nellesteiners belangstelling? Daarom bijgaand zijn web-site: www.groene-aanslag.nl . Het is echt een aanrader en beslist niet duur en afdoende.
Michiel & Bert
Fietsservicepunt

Een fietstocht in eigen land is ideaal om lekker uit te waaien. Op de pedalen door de polders, trappen in de duinen en toeren door sfeervolle plaatsjes of bruisende steden. En als u onverhoopt een lekke band krijgt of uw fietsaccu is bijna leeg?
Dan bieden ANWB Fietsservicepunten uitkomst!

Bij een Fietsservicepunt kunt u met behulp van de ANWB Fietsservicebox eenvoudige reparaties aan uw fiets zelf uitvoeren. Op steeds meer locaties kunt u ook uw elektrische fiets opladen. Uiteraard is er vaak ook gelegenheid voor een versnapering en een toilet aanwezig.

U vindt de ANWB Fietsservicebox met handige gereedschappen en materialen bij horecagelegenheden en bezoekerscentra in de buurt van toeristische fietsroutes of fietsknooppunten. De locaties zijn te herkennen aan het gevelbord.

Sinds kort is er ook een ANWB Fietsservicebox aanwezig bij de Snackbar op het Gaasperplasplein
23-4-2011
This page was last updated: May 9, 2019
Dierenkliniek Weesp

Op Goede Vrijdag werd mijn hond erg ziek. Mijn dierenarts gebeld maar deze had geen dienst en de band verwees me door naar een ander. Dat betekende een half uur met een zieke hond in de auto naar een onbekende plaats en praktijk en dus zoeken. Volgende dierenarts in de regio gebeld. Zelfde verhaal. Na de derde keer wilde ik de zoektocht opgeven toen ik ineens dacht aan Dierenkliniek Gooiland in Weesp. Gebeld en: ja hoor! De band verwees me naar het 06 nummer van de dienstdoende arts van de groepsparktijk (vier veterinairen). Tien minuten later was ik ter plekke. Mijn hond werd grondig onderzocht, kreeg medicatie en bij vertrek werd me gevraagd de volgende dag even te bellen over haar toestand. Wat een service en betrokkenheid! Vroeger heel normaal, tegenwoordig een uitzondering.
Ik heb ons ter plekke als klant laten inschrijven zodat we in het vervolg altijd bij onze eigen dierenartsen terecht kunnen, alle dagen van het jaar (dus ook op zon- en feestdagen!),  24 uur per dag! Ze behandelen grote en kleine huisdieren.

Het adres: Aetsveldselaan 100, 1381 DG, Weesp. tel. 0294-417776. (www.dierenkliniekgooiland.nl).

Rij naar Weesp, sla op het grote  kruispunt met de stoplichten linksaf en neem meteen de eerste weg rechts. Rij door tot het eind. De kliniek (geel gebouw) ligt rechts.

R. van de Stadt & Poppy
26-4-2011
Gedwongen geldopname bij een geldautomaat

Indien U ooit gedwongen wordt om geld af te halen aan een geldautomaat om daarna te overhandigen aan uw belager, weet dan dat ALS U UW PINCODE ACHTERSTEVOREN INBRENGT (b.v. indien uw code 1234 is , dient U 4321 als code in te tikken) de machine herkent dat U de code met opzet achterstevoren hebt ingevoerd, en de opnamen met de ingebouwde camera wordt automatisch gestart.

Uw kaart wordt automatisch geblokkeerd. U krijgt inderdaad het geld, maar tegelijkertijd wordt de politie gewaarschuwd bij welke automaat en waar deze is U bedreigd of bestolen wordt. Dus rek tijd na opname van uw geld. De politie kan U in dit geval dus te hulp komen!

Deze nuttige informatie werd via het programma KASSA door een medewerker van ING vrijgegeven en het blijkt dat slechts weinig mensen hiervan op de hoogte zijn!
C. v.d. Maarel
11-9-2011
Moet ik mijn pincode achterstevoren intypen als ik gedwongen word om geld te pinnen?

Dit is een fabeltje. Er zijn namelijk ook pincodes met dezelfde cijfers, bijvoorbeeld 1111.
Bijna alle pinautomaten hebben camera's. Probeer zo te gaan staan dat de man of vrouw die jou bedreigt, in zicht komt te staan.
Daarnaast moet je het geld afgeven. Op het moment dat hij of zij weg is, bel je gelijk de politie.
Onthoud verder hoe de dader eruitziet en waar hij of zij heen ging. Onthoud het kenteken als er een auto of scooter gebruikt is om te vluchten.
Bron: www.vraaghetdepolitie.nl/sf.mcgi?854

Dennis Schipper
11-9-2011
26-8--2016
Verlichting drooglopen stuk? Waar kan dit worden gemeld?

Wie moet je bellen als de verlichting (droogloop of arcaden) stuk is
Repair Café in Bonte Kraai

Elke laatste vrijdag van de maand is er een Repair Café in Buurthuis De Bonte Kraai.  Het Repair Café is een repareerbijeenkomst waar wijkbewoners hun kapotte spullen gratis kunnen laten repareren door vrijwilligers. Talloze apparaten en andere voorwerpen worden van de sloop gered. Van 17:00 tot 20:00 uur in BuurtHuis De Bonte Kraai. Meer informatie op: 020-3030920.

Bron: Kantershof en ZO
25-8-2012
Mobiele fietsenmaker

Soms zit je wel eens onthand om een fietsenmaker in de buurt. De fiets is zodanig kapot dat je er niet mee wilt slepen.Toevallig zag ik hier voor de deur een mobiele fietsenmaker die een fiets repareerde.

http://www.mijnmobielefietsenmaker.nl/
Rob Moens
29-8-2012
22-6-2018
Containers voor plastic afval en textiel
Op Lopikhof staan twee containers voor plastic afval en textiel. Zie hieronder wat er wel/niet in mag.
mei 2013
Nieuw nummer: 14020
UITDEELPOST APOTHEEK REIGERSBOS

In Gezondheidscentrum Nellestein bevindt zich een uitdeelpost van Apotheek Reigersbos.

U kunt hier terecht op maandag, dinsdag en donderdag tussen 16.00 en 17.00 uur.
2017