Welkom bij Nellestein online.
De onafhankelijke en particuliere site van en voor Nellesteiners 
Bouw kerk aan het Leksmondplein ?

Plannen van de stichting Replib (Resurrection Power and Living Bread Ministries) om op de plek van het voormalige winkelpand op het Leksmondplein 5 een bijeenkomstgebouw te gaan bouwen.


Beknopt verslag van de Bewonersbijeenkomst direct omwonenden Leksmondplein
op 17 januari 2019
Georganiseerd door de initiatiefgroep ‘Kerk aan het Leksmondplein?’
Met ondersteuning van de Bewoners Vereniging Nellestein (BVN)

Wilt u reageren naar de initiatiefgroep? Dat kan via: leksmondpleinkerk@gmail.com
Terug naar Home Page
Terug naar Nieuw Info
Verslag bijeenkomst 29-01-2019 met bestuurders Stadsdeel Zuidoost m.b.t. mogelijke komst kerk aan het Leksmondplein 5 in Nellestein
1 pagina met foto's huidige en door kerkgenootschap nieuw gepland gebouw Leksmondplein 5
Uitnodiging Bewonersbijeenkomst 27 februari, 19.30 uur

Kerk aan het Leksmondplein? Bewonersbijeenkomst op 27 feb. a.s. met informatie over de voorgenomen plannen van kerkgenootschap ‘Replib’ om aan het Leksmondplein een kerk te bouwen. Bijeenkomst is op woensdag 27 februari om 19.30 uur in de Openbare Daltonschool Nellestein. Deze locatie is niet heel groot, waardoor de bijeenkomst uitsluitend bedoeld is voor bewoners uit Nellestein die niet bij de 1e bijeenkomst op 17 jan. jl. aanwezig waren. De inhoud van de bijeenkomst is nagenoeg hetzelfde. In plaats van langskomen op 27/2 kan de meeste informatie ook worden verkregen via de website van de BVN (www.bvnellestein.nl), op de ‘home-pagina’ en op https://www.bvnellestein.nl/wp/leksmondplein5/. Of op de Nellesteiner-website (www.nellesteiner.homestead.com), vooral op de pagina ‘Bouw Kerk L’plein?’: http://nellesteiner.homestead.com/Leksmondplein.html
Georganiseerd door de Initiatiefgroep ‘Kerk aan het Leksmondplein?’ in samenwerking met Bewonersvereniging Nellestein (BVN) 
Woont u in Nellestein, komt u niet en wilt u wel op de hoogte blijven via de mailinglijst? Geef svp uw naam, adres en e-mailadres door aan: E-mail: leksmondpleinkerk@gmail.com
[hier doorklik naar de gehele flyer]Weigering Omgevingsvergunning Leksmondplein 20-11-2014
Uitsnede plankaart 2 Leksmondplein
Verzamelen financiële middelen om te proberen de bouw van een kerk aan het Leksmondplein tegen te houden!
Verslag Bewonersbijeenkomst-2 m.b.t. de mogelijke komst van een kerk dd 27-02-2019
Ook uw bijdrage is nodig… (Heeft u ook bezwaar tegen de komst van een kerk aan het Leksmondplein?)
Omgevingsvergunning verleend voor het oprichten van een kerkgebouw aan het Leksmondplein 5. Er is nog mogelijkheid om in bezwaar te gaan.

Omgevingsvergunning verleend
Op 20 mei jl. is door de gemeente een omgevingsvergunning verleend aan de aanvrager* voor het oprichten van een kerkgebouw aan het Leksmondplein 5 (dossiernummer 4119029). Sinds 22 mei staat dit op de website van de gemeente 'bekendmakingen'. Het betreft een reguliere procedure, wat betekent dat iedere belanghebbende zes weken vanaf de dag na bekendmaking daarvan (20-05-2019) bezwaar kan maken. De bekendmaking is als volgt digitaal op te vragen (https://bekendmakingen.amsterdam.nl/bekendmakingen/stadsdeel-zuidoost/2019/week-21/besluiten/besluit-0/).

Bezwaar maken
Stuur een bezwaar in uiterlijk woensdag 26 juni aan de gemeente.
Zie: https://bekendmakingen.amsterdam.nl/bekendmakingen/bezwaarteksten/bezwaarteksten-3/bezwaar-maken/
We proberen binnenkort een voorbeeld bezwaar hier te plaatsen.

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen
Ieder uit Nellestein die graag de ontwikkelingen wil volgen, of zelf iets wil doen tegen de komst van de kerk kan een e-mail sturen met naam, adres en e-mailadres aan: ‘leksmondpleinkerk@gmail.com’, dan wordt men meegenomen in de mailing over de te ondernemen stappen en verdere ontwikkelingen.

Met vriendelijke groeten,
Initiatiefgroep 'Kerk aan het Leksmondplein?'

* Resurrection Power and Living Bread Ministries (‘Replib’)
Attentie: Snelle actie vereist i.v.m. versturen pro forma bezwaar  deze week tegen de komst van de kerk aan het Leksmondplein!!!

Voor het einde van de week moet een pro forma bezwaar zijn opgestuurd naar  de Gemeente. De vergunning werd 20 mei verleend.
U kunt een voorbeeld bezwaar ontvangen als u een e-mail stuurt naar: leksmondpleinkerk@gmail.com.
(Binnenkort is er een voorbeeld van een inhoudelijk bezwaar beschikbaar,  maar eerst dient nu het pro forma bezwaar snel te worden opgestuurd.)

Zegt het voort en attendeer uw buren hierop. Het is kort dag...

Met vriendelijke groet,
Initiatiefgroep ‘Kerk aan het  Leksmondplein?’