Welkom bij Nellestein online.
De onafhankelijke en particuliere site van en voor Nellesteiners
Diversen
Recent ontvangen kopij
Pagina inhoud:
Terug naar Home Page
Terug naar Nieuw
This page was last updated: January 19, 2018
Stand van Zaken Maaiveld Ontheffing Nellestein 7-12-2017 - 5

Beste bewoners van Nellestein,

De afgelopen week hebben we met de collega’s van Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS) gewerkt aan het opstellen van de vragen voor de bewonersenquête.
Met deze enquête wil het stadsdeel Zuidoost meer informatie verzamelen over het huidige gebruik van de ontheffingen.
Deze informatie zal vervolgens gebruikt worden om samen met u na te denken over alternatieve voorstellen voor het ontheffingenbeleid in Nellestein.

Wij streven ernaar de enquête begin januari 2018 uit te sturen naar alle huishoudens van Nellestein, waarna u als bewoners drie weken de tijd heeft om de vragen te beantwoorden.
Daarna zullen de resultaten verwerkt worden, volgens de huidige planning zijn die medio februari bekend.
Op de projectpagina over de RVV ontheffingen vindt u alle informatie:
https://www.amsterdam.nl/zo/nieuws-zuidoost/gaasperdam-driemond/nellestein/
Volgende week woensdag of donderdag ontvangt u weer een nieuwe update over het project
.
Met vriendelijke groet,
 
Iris van der Horst
Manager gebiedsontwikkeling Gaasperdam/Driemond
Gemeente Amsterdam
7/12
De eerste echte sneeuw, 10 december 2017
Stand van Zaken Maaiveld Ontheffing Nellestein 15-12-2017 - 6

Beste bewoners,
Vorige week informeerden wij u over de voortgang van bewonersenquête die in januari 2018 verspreid zal worden. In deze mail leest u meer over het vervolgtraject dat wij zullen bewandelen.
Zoals u weet heeft portefeuillehouder Andro Bottse van stadsdeel Zuidoost een brief geschreven aan wethouder Litjens. Daarin verzoekt hij om uitstel van de uitrol van de nieuwe ontheffingenregeling in Nellestein.
Daarnaast heeft Bottse de wethouder om kaders gevraagd, waarbinnen wij met een alternatief voorstel voor een regeling kunnen komen.
Zodra we de brief van wethouder Litjens en de resultaten van de enquête hebben, kunnen we samen met u concreet aan de slag te kunnen gaan.
Binnen de door wethouder Litjens aangegeven randvoorwaarden zoeken we dan samen naar een voor Nellestein passend alternatief voor het ontheffingenbeleid.  Hiervoor  zullen wij in het voorjaar een tweede bewonersavond plannen, waarop u de gelegenheid krijgt om met alternatieve voorstellen te komen. We zullen u uiteraard op de hoogte houden van de voortgang van de planning. Mocht u in de tussentijd suggesties hebben voor of vragen over het vervolgtraject en de bewonersavond, dan horen wij dat graag.
Op de projectpagina over de RVV ontheffingen vindt u alle informatie: https://www.amsterdam.nl/zo/nieuws-zuidoost/gaasperdam-driemond/nellestein/
U ontvangt volgende week een nieuwe update. In de kerstperiode zullen wij geen updates versturen.
Met vriendelijke groet,
 
Iris van der Horst
Manager gebiedsontwikkeling Gaasperdam/Driemond
Gemeente Amsterdam
Vrijdag middag:  een filmploeg in Nellestein
Foto's: Marleen Koedoot
Gebiedsplan Gaasperdam Driemond

Vorige week is het Gebiedsplan bekend geworden. Daarbij ging heel wat mis, waardoor het nauwelijks mogelijk was om er op te reageren. Op verzoek van enkele wakkere bewoners zou het alsnog wel aan de sites worden doorgegeven.
Ook dat is niet helemaal gelukt, naar nu blijkt.
Hierbij een overzicht van onderwerpen en een leeswijzer.  Hopelijk kan dit nu toch nog  wel op de site geplaatst worden? 

Gebiedsplan Gaasperdam Driemond
Leeswijzer Gebiedsplan Gaasperdam Driemond
Marleen Koedoot
16/12
16/12
Stand van Zaken Maaiveld Ontheffing Nellestein 21-12-2017 - 7

Beste bewoners van Nellestein,

Er is deze week geen nieuwe voortgang rondom de RVV ontheffingen in Nellestein te melden.
U ontvangt in de tweede week van januari een nieuwe update.

Wij wensen u hele fijne feestdagen en een goed en gezond 2018!
Met vriendelijke groet,
 
Iris van der Horst
Manager gebiedsontwikkeling Gaasperdam/Driemond
Gemeente Amsterdam
21/12
Stand van Zaken Maaiveld Ontheffing Nellestein 12-1-2018 - 8

Beste bewoners,

Hierbij ontvangt u een nieuwe update over de voortgang rondom de RVV-ontheffingen in Nellestein.
Afgelopen dinsdag is de post gestart met het verspreiden van de enquête over het gebruik van ontheffingen in Nellestein. De enquête wordt in lichtingen via de post (op adres) verstuurd.  Hierdoor zal niet iedereen de enquête op dezelfde dag ontvangen, maar wel uiterlijk voor maandag 15 januari aanstaande. Mocht u de enquête dan toch niet ontvangen hebben, mail ons dan meteen. Wij zorgen ervoor dat u de enquête alsnog ontvangt.

Een voorbeeld van de vragenlijst en de begeleidende brief vindt u hier. In de begeleidende brief die u thuis ontvangt, staat ook de link en uw persoonlijke inloggegevens voor de online versie van de vragenlijst.
Het doel van deze enquête is om meer informatie verzamelen over hoe de ontheffingen nu gebruikt worden. Deze informatie gebruiken we om samen met u na te denken over alternatieve voorstellen voor het ontheffingenbeleid in Nellestein. Hoe meer ingevulde enquêtes, hoe meer juiste informatie we krijgen. Uw ingevulde enquête wordt dus op prijs gesteld.

Totdat het nieuwe beleid ingaat, kunt u nog een ontheffing ophalen bij Woon- en Zorgcentrum Nellestein.
Wij hebben contact met het zorgcentrum over hoeveel vergunningen er nodig zijn om deze periode  te overbruggen. 

Op de projectpagina over de RVV ontheffingen vindt u meer informatie en het antwoord op veel gestelde vragen: https://www.amsterdam.nl/zo/nieuws-zuidoost/gaasperdam-driemond/nellestein/

Vriendelijke groet,
Huda Rais
Assistent Projectmanager gebiedsontwikkeling Gaasperdam/Driemond
12/1
Samen wordt het leuker!

Onder bovenstaande titel heeft de Initiatiefgroep Voorzieningen Nellestein haar eerste jaarverslag uitgebracht. Hierin zijn in tekst en beeld alle uitgevoerde activiteiten uit 2017 gebundeld.
[klik hier om dit verslag te lezen]

Inmiddels zijn de voorbereidingen voor 2018 in volle gang. Een start maakten we al op 28 december jl. toen we het nieuwe jaar inluidden met een eindejaarsrondje Gaasperplas en een eindejaarsborrel met Gipsy jazz bij de zeilvereniging.

Oproep aan Nellesteiners:
Wie een concreet plan heeft voor een activiteit in 2018 kan zich bij ons melden via ons e-mailadres activiteitennellestein@gmail.com. Vermeld duidelijk naam, adres en telefoonnummer en geef een korte beschrijving van de activiteit.

[foto’s Nelleke Brandenbarg]
12/1
Stand van Zaken Maaiveld Ontheffing Nellestein 19-1-2018 - 9

Beste bewoners,

Vorige week berichtten wij over de verspreiding van de enquête. Inmiddels zijn alle vragenlijsten huis-aan-huis bezorgd en druppelen de reacties binnen.
Mocht u de enquête niet ontvangen hebben, mail ons dan meteen. Wij zorgen ervoor dat u de enquête dan alsnog ontvangt.

U ontvangt volgende week een nieuwe update.
Meer informatie leest u op: https://www.amsterdam.nl/zo/nieuws-stadsdeel/gaasperdam-driemond/nellestein/

Vriendelijke groet,

Huda Rais
Assistent Projectmanager gebiedsontwikkeling Gaasperdam/Driemond
Projectmanagementbureau
19/1