Welkom bij Nellestein online.
De onafhankelijke en particuliere site van en voor Nellesteiners
Diversen
Recent ontvangen kopij
Pagina inhoud:

Terug naar Home Page
Terug naar Nieuw
This page was last updated: April 16, 2018
Nieuwsupdate project Gaasperplas

Onze excuses dat u lang heeft moeten wachten op een reactie via de e-mail vanuit onze zijde. Door de veelheid aan input en reacties heeft de verwerking meer tijd gekost dan wij hadden voorzien. Wij koppelen aan u graag terug wat er is gebeurd en wat er verder staat te gebeuren.

Terugkoppeling informatiebijeenkomst Gaasperplas 1 februari 2018
Omdat wij de meeste tijd op de bijeenkomst in kleine groepen of persoonlijk met elkaar gesproken hebben, was het niet mogelijk een verslag van de hele bijeenkomst te maken. Wij hopen dat u voldoende terug vindt in het sfeerverslag, dat u als bijlage in deze e-mail ontvangt. Het verslag staat ook online op de projectwebsite. De presentatie van 1 februari 2018 vindt u ook in de bijlagen.

Heeft u tijdens de bijeenkomst uw ideeën en zorgen niet kunnen delen, maar wil u wel iets kwijt? Mail naar gaasperplas@amsterdam.nl.
Als u de vragenlijst nog niet heeft kunnen invullen, maar dat wel wil, kan dat vanaf 21 februari op onze projectwebsite: https://www.amsterdam.nl/projecten/gaasperplas/

Enquête online
Om te peilen wat gebruikers van de Gaasperplas vinden en wat ze voor de toekomst van het park wensen, houden we van 21 februari t/m zondag 11 maart een online enquête onder gebruikers. Wij nodigen u graag uit om deze enquête in te vullen.  U vindt de enquête op deze pagina

Veel gestelde vragen en antwoorden
Er volgt vanaf 26 februari op de projectwebsite ook antwoorden op de ‘meest gestelde vragen’. Deze rubriek zullen wij blijven aanvullen met uw veel gestelde vragen en onze reacties daarop. Het kan dan ook zijn dat er op dit moment niet direct een antwoord staat op uw gestelde vraag.

Meedenkgroep en Klankbord
De samenstelling van de Meedenkgroep en Klankbord maken wij uiterlijk volgende week kenbaar aan degenen die zich daarvoor hebben aangemeld.

Blijf op de hoogte
Wij houden u graag op de hoogte van het project via de projectwebsite en via de e-mail updates. Wij danken u nogmaals voor uw komst op 1 februari 2018 en zijn blij met alle aandacht voor dit project.

Contactinformatie
Sebastiaan Weijer, projectmanager Gaasperplas
gaasperplas@amsterdam.nl


Met vriendelijke groet,
Het projectteam Gaasperplas
Stadsdeel Zuidoost
Gemeente Amsterdam
gaasperplas@amsterdam.nl
www.amsterdam.nl/projecten/gaasperplas

Komt u wel eens bij de Gaasperplas? Wilt u meedenken over de toekomst van het park? Vul dan deze enquête in

De vrieskou verdwenen, het broedseizoen begint

De eerste grutto’s zijn gesignaleerd, de weidevogels gaan op zoek naar een broedplek om ongestoord hun eieren uit te broeden en de jongen groot te brengen. Dit jaar wordt het fiets- en wandelpad in de Klein-Duivendrechtse Polder gedurende het broedseizoen van 15 maart tot 15 juni afgesloten, wat hopelijk een verbetering van de weidevogelstand inluidt.

Proefafsluiting fiets- en wandelpad Duivendrechtse Polder
Op verzoek van ANV De Amstel en IVN Amstelveen, zal Groengebied Amstelland het fietspad door de Klein-Duivendrechtsche Polder van 15 maart tot 15 juni afsluiten. De Duivendrechtse polders waren vroeger door veel mensen gekend en bewonderd als weidevogelgebied. Onderzoek heeft uitgewezen dat weidevogels voor hun broedsucces onder meer afhankelijk zijn van open, ongestoorde gebieden van minstens 40 hectare in omvang. Gedurende drie jaar zal er bekeken worden of dit een verbetering van de weidevogelstand inluidt.

Alternatieve route
Bij afsluiting kan er gebruik gemaakt worden van het Molen-/ Weide pad en van de fietspaden in Over-Amstel. Daarnaast blijft de polder bereikbaar via de Amstel, omringende fietspaden en de recreatiehofjes. 

Kom vogels spotten
In Groengebied Amstelland bij het Landje van Geijsel, zijn vogels te spotten zonder ze te storen. Het 'Landje van Geijsel' in Ouderkerk aan de Amstel is te vinden aan de Amstelzijweg. Een populaire plek onder vogelaars. Binnen in de vogelkijkhut is van alles te lezen over de vogels, hun uiterlijk en de aantallen.

Meer weten over Groengebied Amstelland? www.groengebied-amstelland.nl.

Vogelobservatiehut Landje van Geijsel
Grutto met Pul
Hek bij het fietspad Klein-Duivendrechtse Polder
Wandelaars opgelet!
Recreatie Noord-Holland

De weidevogels zijn begonnen met nestelen. In verband met het broedseizoen, zijn vanaf 1 maart tot en met 1 juli delen van de wandelpaden van het Noord-Hollandpad en Wandelnetwerk Noord-Holland tijdelijk aangepast. Om vogels de gelegenheid te geven ongestoord hun eieren uit te broeden en de jongen groot te brengen zijn er alternatieve routes gemaakt. De routes zijn in het veld aangegeven en ook te vinden op de website van het Noord-Hollandpad en op de website van het Wandelnetwerk Noord-Holland.

Weidevogels
Weidevogels zijn beschermde vogels die steeds zeldzamer worden in Nederland. Weidevogels verblijven bij voorkeur in open weidegebieden, daardoor zijn de legsels extra kwetsbaar. Landschap Noord-Holland is nauw betrokken bij het beschermen van weidevogels.

Noord-Hollandpad en Wandelnetwerk Noord-Holland
In  opdracht van de provincie wordt het onderhoud en beheer van het Wandelnetwerk Noord-Holland en het Noord-Hollandpad uitgevoerd door Recreatie Noord-Holland. Op de websites www.wandelnetnetwerknoordholland.nl en www.noordhollandpad.nl vindt u alle informatie over wandelen in de provincie
Stand van Zaken Maaiveld Ontheffing Nellestein 9-3-2018 / 14

Beste bewoners,

Van onze collega’s van Verkeer en Openbare Ruimte kregen wij de melding dat de brief van wethouder Litjens aan portefeuillehouder Bottse deze week is ondertekend.
In deze brief reageert Litjens op de vragen die Bottse heeft gesteld over de RVV-ontheffingen In Nellestein. De oorspronkelijke brief van Bottse vindt u in de bijlage van deze mail.
Litjens heeft in zijn beantwoording randvoorwaarden heeft opgenomen, waarbinnen wij samen met u kunnen werken aan een oplossing.
Bottse zal de brief van Litjens naar verwachting volgende week ontvangen.

De projectpagina is op dit moment tijdelijk niet beschikbaar. Wij werken aan een update van de pagina, waarin ook de laatste informatie (zoals de brief van Litjens) zullen worden opgenomen.
Mocht u in de tussentijd op zoek zijn naar informatie, dan kunt u contact met mij opnemen. Ik help u dan graag verder.

Vriendelijke groet,
Huda Rais
Assistent Projectmanager gebiedsontwikkeling Gaasperdam/Driemond
Projectmanagementbureau
Gemeente Amsterdam
M 06 19544634
h.rais@amsterdam.nl
Foto's Uil en Bloesem

Wij zijn hier anderhalf maand geleden komen en zijn meteen getrakteerd op een prachtige uil in de boom voor ons raam. En met de lente op komst mogen we ook nog eens genieten van de prachtige bloesems.

We hebben van een bewoner begrepen dat bijgestuurde foto's misschien wel mooi zijn voor op de site.

Mijchanou en Ingmar
Stand van zaken maaiveld ontheffingen Nellestein 16-03-2018 / 15

Beste bewoners van Nellestein,

Zoals u weet heeft portefeuillehouder Andro Bottse op 19 oktober een brief gestuurd aan wethouder Litjens. Hij deed dit om ruimte te vragen zodat de bewoners van Nellestein met voorstellen kunnen komen voor een alternatief plan voor de ontheffingen in Nellestein.

Het antwoord van Wethouder Litjens bevat goed nieuws: hij heeft het verzoek van Andro Bottse positief beantwoord. U vindt de reactie van Litjens in de bijlage.
Kort samengevat:
-          De wethouder steunt het verzoek om de bewoners zelf met voorstellen te laten komen.
-          Hij ziet hiervoor binnen de bestaande regels voldoende mogelijkheden.
-          De wethouder is bereid het koppelen van een ontheffing aan kenteken los te laten. De ontheffing kan in plaats daarvan bijvoorbeeld aan een adres en persoon gekoppeld worden.
-          De wethouder is ook bereid om de ontheffing voor Nellestein in een andere vorm aan te bieden dan in de rest van de stad gebeurt. Dit geeft u de mogelijkheid om te komen met voorstellen voor bonnenboekjes, strippenkaarten of zelfs automaten.
-          Dat betekent ook dat de ontheffing een vorm kan krijgen, die het mogelijk maakt om hem te overhandigen aan  mensen die u helpen of iets bij u thuis komen brengen.

U krijgt als bewoner dus de mogelijkheid om voorstellen in te brengen voor hoe het ontheffingenbeleid in uw wijk.
De wethouder stelt hierbij wel een aantal voorwaarden. Zo moeten de voorstellen zoveel mogelijk binnen de bestaande regels voor ontheffingen vallen en moet de wijk autovrij blijven.
Net als in de rest van de stad, zal ook in Nellestein leges betaald moeten worden voor een ontheffing. De wethouder kan hierop helaas geen uitzondering maken, omdat dit een precedent zou scheppen.
De laatste belangrijke voorwaarde is dat het risico op fraude tot een minimum beperkt moet worden.

Wij willen in mei bewonersbijeenkomsten organiseren om samen met u tot een ontheffing te komen die past bij Nellestein en haar bewoners.
We zullen tijdens de bijeenkomsten in kleinere groepen gaan werken aan voorstellen voor  het beleid. Daarna bekijkt het stadsdeel of de voorstellen haalbaar zijn. Het dagelijks bestuur stelt de voorstellen uiteindelijk vast. We hopen dit traject dit jaar voor de zomervakantie af te sluiten.

U ontvangt binnenkort een uitnodiging voor de bijeenkomsten. We zullen tegelijk met de uitnodiging ook de brief van Wethouder Litjens en de uitkomsten van de enquête huis-aan-huis verspreiden.
Voordat we dat kunnen doen, hebben we wat tijd nodig om de resultaten van de enquête zo op papier te krijgen dat ze voor iedereen  leesbaar en begrijpelijk zijn.
Omdat we u niet willen laten wachten, leek het ons goed om de inhoud van de brief van wethouder Litjens alvast op deze manier met u te delen.

Voor vragen en opmerkingen kunt u contact met mij opnemen.

Vriendelijke groet,
Huda Rais
Assistent Projectmanager gebiedsontwikkeling Gaasperdam/Driemond
Projectmanagementbureau
Gemeente Amsterdam
M 06 19544634
h.rais@amsterdam.nl
De pontjes over de Amstel klaar voor het vaarseizoen
Heen en weer met de pontjes over de Amstel

Met de lente in aantocht kunnen de pontjes over de Amstel weer in de vaart. In april kunnen fietsers en wandelaars weer genieten van een overtocht om het Groengebied Amstelland in te trekken. 

Pont de Smient
Het geliefde pontje De Smient vaart tussen de Kalfjeslaan in Amsterdam Buitenveldert en de Ouderkerkerdijk in Amsterdam Watergraafsmeer. Vanwege de roeiwedstrijden op de Amstel vaart Pont de Smient vanaf 2 april.
Pont de Fuut
Een heen en weertje tussen Amstelveen en het vogelrijke gebied de Ronde Hoep. Ter hoogte van de Nesserlaan ligt het pontje De Fuut vanaf 1 april klaar om wandelaars en fietsers een veilige overtocht te geven.
Het zelfbedieningspontje De Koet
De Ronde Hoep is ook te bereiken vanaf Amsterdam-Zuidoost dankzij het pontje de Koet. Om de oversteek te maken over het riviertje Holendrecht ligt er een zelfbedieningspontje tussen Ouder-Amstel en Abcoude waarbij er zelf naar de overkant gedraaid kan worden.
Het vaarschema
In april en september wordt er alleen in het weekend gevaren.
Op 2e paasdag en koningsdag wordt er gevaren.
In de maanden mei, juni, juli en augustus wordt er dagelijks gevaren van 12:00 -18:00 uur.
Op 3 juni is het Amstellanddag en wordt er gevaren vanaf 09:00 -18:00 uur.
Het tarief voor een overtocht is € 1,00. Kinderen zijn tot 5 jaar gratis. Een 10 rittenkaart is € 8,00
Het zelfbedieningspontje De Koet is gratis en niet tijdsgebonden.

Groengebied Amstelland ligt tussen Amsterdam Zuid-Oost, Ouder-Amstel, Amstelveen en Diemen. De pontjes zijn in het beheer van Groengebied Amstelland. Eventuele problemen met de pontjes gelieve door te geven via info@groengebiedamstelland.nl. Zo help je ons de verbindingen in goede conditie te houden.
Met het pontje? Bekijk de Rondehoep fietsroute en De rond de Amstelroute op www.groengebied-amstelland.nl.
21/3
Gebruik Wandelnetwerk Noord-Holland neemt sterk toe

Ommetjes dicht bij huis, met laarzen aan het boerenland op, of een stevige boswandeling, wandelaars weten de wandelpaden in Noord-Holland goed te vinden. De telgegevens van het Wandelnetwerk Noord-Holland over 2017 tonen een sterke stijging van het aantal wandelaars in de provincie.

De website van het wandelnetwerk laat een verdubbeling zien in het aantal bezoekers ten opzichte van 2016. De site trok in 2017 gemiddeld ruim 13000 unieke bezoekers per maand. Het aantal wandelaars dat gebruik maakt van de app van het wandelnetwerk steeg van 7000 in 2016 naar 9500 in 2017. Deze toename wordt bevestigd door de tellers op de vier boerenlandpaden in Waterland, die een stijging van 28000 naar 42000 wandelaars laten zien. In 2018 zal het aantal wandelaars  ook worden gemeten op verschillende andere wandelpaden in de provincie, met behulp van tellers langs de route. Gedeputeerde Economie en Recreatie & Toerisme van de provincie Noord-Holland, Jaap Bond: “Door betere bewegwijzering en promotie wordt het steeds makkelijker om de diverse landschappen van onze mooie provincie te verkennen.  Dat is goed voor de wandelaars en voor onze regionale economie. ”

Tweeduizend kilometer wandelen
Het wandelnetwerk beslaat op dit moment meer dan tweeduizend kilometer aan routes, met een grote diversiteit aan ommetjes. De uitbreiding van het netwerk naar de Kop van Noord-Holland in 2017, leverde vijfhonderd extra kilometers bewegwijzerde paden op. De ambitie is om het netwerk in 2018 verder uit te breiden naar de Gooi - en Vechtstreek, Diemen en Westfriesland. Tot 2021 kan het knooppuntennetwerk met nog circa tweeduizend kilometer groeien, als ook de regio’s Amstelland, Zuid-Kennemerland en Texel van wandelnetwerk worden voorzien.

Wandelnetwerk-Noord-Holland
Via de website en app van het Wandelnetwerk Noord-Holland kunnen wandelaars zelf een route samenstellen of kiezen uit bestaande routes. Het netwerk is een initiatief van samenwerkende gemeenten en terreinbeheerders. De aanleg is financieel mogelijk gemaakt door Provincie Noord-Holland. Kijk op www.wandelnetwerknoordholland.nl voor meer informatie en routes.
26/3
Ouderkerkerplas weer open


Even buiten Ouderkerk aan de Amstel ligt het recreatiegebied Ouderkerkerplas. Vanaf zondag 15 april ligt het gebied weer klaar voor publiek om te wandelen, fietsen en varen.  In het winterhalfjaar is de plas voor de vogels.

Het zeilen en surfen op de Ouderkerkerplas is populair. In een bootje dobberen op het water of het volgen van een surfles, het kan allemaal. Dit jaar organiseert de watersportvereniging een watersportkamp voor de kinderen. Naast de actie op het water is het goed wandelen in het bloemrijke gebied. Het zandstrandje en de enorme ruimte op het gras is een heerlijke plek voor vermaak.

Wandelaars met de hond opgelet!
Van 15 april tot 15 oktober mogen er geen honden op de stranden en de ligweiden van de Ouderkerkerplas.
Om de overlast van ganzenpoep te beperken, heeft KNGF Geleidehonden toestemming om over de stranden en ligweiden te lopen. Ganzen hebben een hekel aan het onvoorspelbare gedrag van honden, dus zij zullen zich minder makkelijk settelen op deze plek.

Vogels op de plas
In de wintermaanden strijken tienduizenden watervogels neer in het midden van de plas. De afsluiting van 15 oktober tot 15 april is belangrijk zodat de vogels ongestoord kunnen overwinteren.  De vogelwerkgroep Coherente verzorgt excursies naar de Ouderkerkerplas.

Er is van alles te doen in het gebied. Kijk op www.groengebied-amstelland.nl.

31/3
Nieuwe bomen Liendenhof

Bij Liendenhof overleefden een stuk of acht bomen de januaristorm niet.
Gelukkig vond het Stadsdeel (lees Peter Larooi) nog een potje waaruit nieuwe aanplant kon worden bekostigd.

Marian van der Vliet
31/3
Resultaten enquete over gebruik RVV ontheffingen Nellestein - 16

Beste bewoners,

Onlangs voerden onze collega’s van Onderzoek, Informatie en Statistiek een onderzoek uit in opdracht van stadsdeel Zuidoost. Doel van dit onderzoek was om meer inzicht te krijgen in het huidige gebruik van de ontheffingen in de wijk Nellestein. Alle inwoners van Nellestein ontvingen daarom een uitnodiging om een enquête in te vullen. Wij ontvingen van 37% van de bewoners een ingevulde vragenlijst (602 ingevulde vragenlijsten).

De uitkomsten van het onderzoek zijn inmiddels geanalyseerd en verwerkt tot het rapport RVV-ontheffing Nellestein, dat u via deze link kunt bekijken.
In de enquête stond een aantal open vragen waarop bewoners zelf een antwoord konden invullen. De bundeling van deze antwoorden vindt u  in de bijlage.

De resultaten zullen gebruikt worden als input voor de bijeenkomsten, waar  bewoners aan de slag kunnen om een nieuwe vorm voor de ontheffingen te bedenken.
U ontvangt hierover eind april meer informatie en een uitnodiging.

Heeft u in de tussentijd vragen? Neem dan gerust contact met mij op via h.rais@amsterdam.nl of 06-19544634.

Vriendelijke groet,

Huda Rais
Assistent Projectmanager gebiedsontwikkeling Gaasperdam/Driemond
Projectmanagementbureau
11/4
Wandelen met de hond in Groengebied Amstelland

De recreatiegebieden Ouderkerkerplas, Gaasperplas en de Hoge Dijk zijn populair voor een wandeling met de hond. Vanaf 15 april tot en met 15 oktober zijn de stranden met de grasweides verboden voor honden. Het Groengebied Amstelland heeft zes gebieden geselecteerd waar de hond los mag lopen in deze periode:

Ouderkerkerplas
Via de bruggetjes naar de eilanden waar de hond los mag spelen en ravotten met andere honden. Het grasveld, het riet en het water zorgen voor groot plezier voor hond en baas, het hele jaar door! 
Parkeren: aan de Holendrechterzijweg, Ouderkerk aan de Amstel.

Gaasperplas
Het recreatiegebied Gaasperplas is geliefd voor een wandeling met de hond. Aan de westoever van het gebied mag de hond los lopen. Het grote grasveld is uitermate geschikt voor een balspelletje en als de hond dol is op zwemmen dan is het speciale hondenstrandje de ideale plek.
Parkeren: aan het Langbroekpad, Amsterdam.

De Hoge Dijk
Er even uit met de hond in recreatiegebied De Hoge Dijk. Voor veel hondenliefhebbers een populaire plek met maar liefst twee speelplaatsen waar de hond lekker kan springen en zwemmen in het water.
Parkeren: aan de Abcouderstraatweg, Amsterdam.

Diemerpolder
Genieten van het weidse uitzicht en het polderlandschap. De wind in de haren voor zowel hond als baas. In het speciaal aangewezen losloopgebied kan de hond nog even uitrazen.
Parkeren: kan op drie parkeerplaatsen aan de Diemerpolderweg in Diemen.

Middelpolder
Vlakbij de rivier de Amstel ligt het recreatiegebied Middelpolder. Een groene oase aan de rand van de stad. Een unieke plek geschikt voor een wandeling met de hond aan de lijn. Uniek is dat er twee velden zijn waar de hond los mag. Eén veld van maar liefst drie voetbalvelden groot. Daar kan de hond pas rennen!
Parkeren:  aan de Escapade 1 in Amstelveen.

Over-Amstel
Langs de rivier de Amstel ligt het recreatiegebied Over-Amstel. Direct vanaf de parkeerplaats verdwijn je in een groene strook van gras en bomen waar de hond los doorheen mag struinen.
Parkeren: aan de Oudekerkerdijk in Amsterdam.

Let op! Buiten de losloopgebieden geldt de aanlijnplicht, tenzij op de borden anders staat aangegeven.
Stel gerust vragen aan de toezichthouders.
De kaart en de Algemene Verordening Groengebied Amstelland op www.groengebied-amstelland.nl

Zie ook de flyer
Oudekerkerplas - baas met hond,  aangelijnd
Oudekerkerplas - hondeneiland