Welkom bij Nellestein online.
De onafhankelijke en particuliere site van en voor Nellesteiners
Diversen
Recent ontvangen kopij
Pagina inhoud:

Terug naar Home Page
Terug naar Nieuw
This page was last updated: October 19, 2019
Dagelijks bestuur Zuidoost adviseert college B&W over
RVV ontheffing Nellestein

Beste bewoners van Nellestein,

We hebben een volgende stap gezet in de richting van een nieuwe RVV ontheffing voor Nellestein. Eerder wilde de projectgroep voor Nellestein 'afwijken van  het beleid'. Maar dat bleek niet uitvoerbaar. Bovendien is gebleken dat zich op andere plekken in de stad min of meer vergelijkbare situaties voordoen. Het  stedelijke beleid moet daarom worden aangepast. De stedelijke dienst Verkeer en Openbare Ruimte (V&OR) is verantwoordelijk voor het beleid. V&OR heeft stadsdeel Zuidoost daarom advies gevraagd.
Mede dankzij uw inzet om tot een passende oplossing te komen heeft het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Zuidoost op 23 juli 2019 besloten om het college van B&W te adviseren om het beleid  aan te passen. Als het college en de raad het advies overnemen dan gaat dat beleid voor heel Amsterdam gelden.

Het advies is:

Als dit advies door het college van B&W wordt overgenomen is een overgangsregeling van de baan en zal het RVV ontheffingen beleid worden aangepast. Dat beleid gaat dan 1 januari 2020 in. De  introductie van de nieuwe ontheffing voor Nellestein zou dan het eerste kwartaal van 2020 ingaan.

In september zullen wij u opnieuw informeren over de stand van zaken.

Fijne zomer allemaal!

Paul Rijnders
Gebouw Leksmondplein 5 gekraakt door 'We Are Here'

Vannacht is de voormalige supermarkt (sinds begin 2014 in eigendom van het kerkgenootschap Replib) gekraakt door een groep mensen van de 'We Are Here'-groep. Vorige week werd deze groep ontruimd uit een pand bij Sloterdijk nadat het pand was gekraakt.

De politie is op locatie geweest en heeft met de krakers en met twee mensen van Replib gesproken.

Verder afwachten wat er gaat gebeuren...

"We Are Here kraakt oude supermarkt in Zuidoost | Het Parool"
https://www.parool.nl/amsterdam/we-are-here-kraakt-oude-supermarkt-in-zuidoost~b0809e90/

Met  vriendelijke groeten,
Initiatiefgroep 'Kerk aan het Leksmondplein?'
2/8
2/9
Diemerpolder krijgt nieuwe ruiterpaden

Groengebied Amstelland is gestart met de aanleg van een nieuwe ruiterroute in het recreatiegebied Diemerpolder. De route moet een veilige verbinding vormen tussen manege de Eenhoorn in Diemen en het Diemerbos.

Olaf Olmer spreekt namens Vereniging Manege de Eenhoorn zijn enthousiasme uit. “Voor de ruiters die vanaf de manege de recreatiegebieden willen bezoeken, is het nu bijna onmogelijk om deze veilig te bereiken. Altijd moet langs drukke wegen worden gereden, wat voor de ruiters, vaak kinderen, niet veilig is. Daarom zijn wij erg blij met de aanleg van de nieuwe ruiterroute.”

Om een betere verbinding tussen de manege en de Diemerpolder tot stand te brengen wordt een ruiterpad langs het water van de Diem aangelegd, onder de bruggen van de A1 en de Diemerpolderweg door. De nieuwe ruiterroute loopt verder door het recreatiegebied Diemerpolder naar het fietspad langs het Amsterdam-Rijnkanaal. Langs dit fietspad kan vervolgens het Diemerbos worden bereikt. Groengebied Amstelland verwacht dat de route eind oktober in gebruik kan worden genomen.

De aanleg wordt gefinancierd met subsidie van de provincie Noord-Holland en een bijdrage van Groengebied Amstelland. Rijkswaterstaat en de gemeente Diemen verlenen medewerking. Vereniging Manege de Eenhoorn draagt bij aan de onderhoudskosten van de nieuwe ruiterroute.

Groengebied Amstelland is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Amsterdam, Amstelveen, Ouder-Amstel en Diemen en de provincie Noord-Holland. Samen zorgen zij voor beheer en ontwikkeling van de recreatiegebieden tussen Amsterdam en het Amsterdams-Rijnkanaal. Meer informatie over de activiteiten in de gebieden is te vinden op www.groengebied-amstelland.nl.
Een passende RVV ontheffing voor autovrije gebieden

Beste bewoner,

Nellestein schrijft (beleids-) geschiedenis voor Amsterdam: er komt een passende RVV ontheffing.

Op 10 september heeft het college van B&W besloten om het Wijzigingsbesluit Beleidsregels ontheffing artikel 87 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 2019 vrij te geven voor inspraak.

De belangrijkste punten in dat Wijzigingsbesluit zijn:

Vanaf 13 september tot uiterlijk 25 oktober kunt u uw zienswijze of reactie op het concept-Wijzigingsbesluit aan de gemeente sturen.
Hoe u dit kunt doen, leest u op https://www.amsterdam.nl/gaasperdam-en/ontheffingen/nieuwe-regels-ontheffingen/

Op deze pagina kunt u het concept Wijzigingsbesluit ook downloaden en meer lezen over het vervolgproces.

Leges
De kosten (leges) voor deze ontheffing worden vastgesteld in de Legestabel 2020. Dat gebeurt bij de begrotingsbesprekingen in november en december van dit jaar.

Wij houden u op de hoogte!

Vriendelijke groet,
Huda Rais
Projectmanager gebiedsontwikkeling Gaasperdam/Driemond
13/9
Einde vaarseizoen voor de pontjes over de Amstel

Op zondag 29 september kunnen fietsers en wandelaars voor de laatste keer dit jaar met de veerpontjes de overtocht maken over de Amstel. Met de start van de herfst is het vaarseizoen voorbij en gaan de pontjes tot volgend voorjaar de winterstalling in.

Tussen de Kalfjeslaan in Buitenveldert en de Ouderkerkerdijk in Watergraafsmeer kun je de pontveer De Smient nemen. Het pontje De Fuut vaart tussen Amstelveen en de Ronde Hoep, ter hoogte van de Nesserlaan. Wandelaars en fietsers kunnen op zondag 29 september van 12:00 tot 18:00 uur nog gebruik maken van de pontjes. De overtocht kost 1 euro per persoon.

De Ronde Hoep is ook te bereiken vanaf Amsterdam-Zuidoost via het pontje de Koet. Dit zelfbedieningspontje over het riviertje Holendrecht is het hele jaar door in de vaart.

Groengebied Amstelland ligt tussen Amsterdam Zuidoost, Ouder-Amstel, Amstelveen en Diemen. De pontjes zijn in het beheer van Groengebied Amstelland www.groengebied-amstelland.nl
26/9
Volksinitiatief van Mokum Reclaimed

Mokum Reclaimed is een actiegroep van betrokken Amsterdammers en strijdt tegen de ongebreidelde verkoop en festivalisering van de openbare ruimte. De actiegroep is  een volksinitiatief gestart om het onderwerp op de agenda van de gemeenteraad te krijgen.
Veel van de evenementen duren meerdere dagen en gaan daarnaast gepaard met een dagenlange periode van op- en afbouw. Hierdoor zijn vrijwel alle Amsterdamse parken en pleinen gedurende meerdere dagen per jaar niet vrij toegankelijk voor inwoners en bezoekers van de stad, die door toenemende drukte daar juist steeds meer behoefte aan heeft', zegt Erik Brouwer namens Mokum Reclaimed.
Mokum Reclaimed wil met het initiatief bereiken dat het evenementenbeleid van de stad juridisch verankerd wordt in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Op die manier valt het evenementenbeleid en de vergunningsverlening niet alleen meer onder de bevoegdheid van de burgemeester, zoals nu het geval is, maar ook onder die van de gemeenteraad.
Ook wil de actiegroep dat een verbod op besloten evenementen in de openbare ruimte aan de APV wordt toegevoegd, evenals een definitie voor de term 'besloten evenement'. Nu zou onduidelijk zijn wat wel en niet valt onder die benaming.

Deze korte beschrijving is uit een AT5 bericht van 11 september 2019 over Mokum Reclaimed.

Voor wie dit volksinitiatief wil ondersteunen, dit kan via deze link:

https://v45.os-surveys.nl/mrIWeb/mrIWeb.dll?I.Project=O15205_9&I.user1=stemmen&Id=1

Daarin leest u ook wat een volksinitiatief voorstelt en kan bewerkstelligen.
15/10
Herinnering inspraaktermijn Wijzigingsbesluit

Beste bewoner,

Graag herinneren wij u er aan dat u tot 25 oktober aanstaande gelegenheid heeft om te reageren op het Wijzigingsbesluit Beleidsregels ontheffing artikel 87 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens  2019.

De belangrijkste punten in dat Wijzigingsbesluit zijn:

Hoe u kunt reageren, leest u op https://www.amsterdam.nl/gaasperdam-en/ontheffingen/nieuwe-regels-ontheffingen/
Op deze pagina kunt u het concept Wijzigingsbesluit ook downloaden en meer lezen over het vervolgproces.

Leges
De kosten (leges) voor deze ontheffing worden vastgesteld in de Legestabel 2020. Dat gebeurt bij de begrotingsbesprekingen in november en december van dit jaar.

Wij houden u op de hoogte!
Vriendelijke groet,
Huda Rais
Projectmanager gebiedsontwikkeling Gaasperdam/Driemond

17/10
Vernieuwing schoolpleinen

Na de herfstvakantie wordt gestart met de herinrichting van onze schoolpleinen. Dit zou voor een periode van vier weken extra overlast kunnen veroorzaken voor de buurt. Uiteraard zullen wij ons best doen dit tot een minimum te beperken.  Eventuele belangstellenden zijn bij deze van harte uitgenodigd om op school de tekeningen te bekijken hoe het uiteindelijk gaat worden.

Met vriendelijke groet,

Menno Schiphof
adjunct-directeur Nellesteinschool

19/10